српски

english


Александар Ђаковац

Татијан Асирац и његово место у развоју хришћанског богословља

стране: 605-636

Апстракт

Татијан Сиријац је на више начина важан за разумевање путева којим се кретало богословље ране Цркве. Његов апологетски рад се методолошки разликовао од других апологета његовог доба. Док су Јустин, Атинагора, Климент, Мелитон и други, покушавали да покажу како је хришћанство прихватљиво Грцима, Татјан жели да покаже његову надмоћ. Његов Дијатесарон му је обезбедио трајно и поштовано место у сећању Цркава Истока. Са друге стране, његов енкратизам, као и специфична схватања о Логосу, души и месту Старог Завета у хришћанском предању, сврставају га међу јеретике. Због тога анализа његових схватања представља неопходни елеменат разумевања развојних путева древног богословља.

УДК:

27-285.2"02"

27-285.2:929 Татијан

преузми пдф