српски

english


Предраг Драгутиновић

Darko Tomašević, Život, ljudi i običaji u Bibliji

стране: 832-833

Извод

Професор Новога Завета на Католичком богословском факултету Универзитета у Сарајеву Дарко Томашевић аутор је прегледног и информативног приручника под насловом Живот, људи и обичаји у Библији који су заједнички публиковали Католички богословски факултет у Сарајеву и загребачки Глас Концила. Књига која је пред читаоцима не претендује да понуди свеобухватан приказ живота људи и њихових обичаја у Библији, већ да кроз одабране теме и поглавља проведе читаоце Библије кроз мање познате области људског живота онако како се оне приказују у библијским текстовима (стр. 8). У том погледу књига је систематична, стручна, прегледна, садржајна и занимљива за читаоце Библије, који је могу користити како приручник приликом читања библијских текстова, али је могу читати и засебно као један специфичан Увод у Библију.

УДК:

27-23-277(049.32)

преузми пдф