српски

english


Жарко Б. Вељковић

Шта значи Византија у Доментијановом Житију Св. Саве?

стране: 811-814

Извод

Реч је изврсном и дуго потребном оригиналном научном раду о именима Цариграда у српским средњовековним ћириличким изворима. Називи су црпени из свих расположивих извора: повеља, писама, законодавних споменика, историјских састава, историјских забележака, изворне житијне књижевности, као и пословно- правне писмености српске канцеларије у турској средини, и то полазећи од обликâ у сачуваним старословенским споменицима. Дата су места појављивања називâ, као и етимолошка објашњења; рад је испуњен корисним појашњењима, а све претпоставке у раду изнесене су са трезвеном дозом опреза, и аргументовано.

УДК:

091=163.41"04/14"(049.32)

821.163.1.08-94 Доментијан(049.32)

преузми пдф