српски

english


Срећко Петровић

Прилог проучавању српско–руских светогорских веза: повезаност Епископа Николаја Велимировића са Старцем Силуаном, Архимандритом Софронијем и другим руским светогорцима

стране: 513-554

Апстракт

У овом раду изложићемо краћи преглед неких сведочанстава о везама Владике Николаја Велимировића и светогораца, односно руских светогорских монаха, међу њима посебно Старца Силуана Атонског, Старца Софронија Сахарова и других. Везе Еп. Николаја и Свете Горе слабо су истраживане; у фокусу овог рада стога ће бити Велимировићеве везе са руским светогорцима, односно монасима из Светопантелејмоновске обитељи и руских скитова са Свете Горе, као и црквеним делатницима потеклим из ове средине.

УДК:

271.2-788(=161.1)( (495.631)"19"

271.222(497.11)-726.2-36:929 Николај Велимировић, свети

преузми пдф