српски

english


Лазар Љубић

Чудотворне иконе Пресвете Богородице у манастиру Војловици

стране: 497-512

Апстракт

Овај текст прати поштовање Пресвете Богородице у манастиру Војловици нарочито изражено постојањем неколико реплика познате чудотвоне иконе Бездинске али и постојањем неколико чудотворица које се у оригиналу могу атрибуирити као Војловичке. На основу архивске и музејске грађе те досадашњих истраживања историчара уметности, постојећу проблематику могуће је реконструисати у главним цртама. Износе се историјски подаци о иконама, опис и богословскo-уметничка симболика икона које су добиле назив „чудотворних и многоцелебних“ и покушава се наћи траг једне старије иконе.

УДК:

271.222(497.11)-312.47(497.113)

271.222(497.11)-523.4-526.62(497.113)

преузми пдф