српски

english


Душан В. Бањеглав

Реч о Раскољникову

стране: 479-496

Апстракт

Рад се бави Раскољниковљевим преступом, његовим падом у грех, узроцима и последицама таквог преступа. Уопште, бави се природом Достојевсковљјевог јунака, са тежњом да прикаже општу и неминовну судбину људске природе у апсолутизацији слободе.

УДК:

821.161.1.09-31 Достојевски Ф. М.

821.161.1:159.964.2

преузми пдф