српски

english


Ненад Д. Плавшић

Николај Берђајев као тумач философије и религије Достојевског

стране: 441-478

Апстракт

У овом раду излажу се размишљања познатог руског религијског философа Николаја Берђајева о философским и религијским ставовима великог руског писца Фјодора Достојевског. За Берђајева је Достојевски пре свега мислилац у чијем се средишту схватања света налази човек и његова слобода. Он истиче усредсређеност Достојевског на судбину човека у слободи и судбину слободе у човеку. Трагедија слободе је у томе што она има сопствену природу која се не може поистоветити са добром и савршенством. Слобода добра подразумева слободу зла. Према Берђајеву, Достојевски нам у свом стваралаштву показује да слобода зла води уништењу саме слободе и човека, али и да признање једино слободе добра води порицању слободе која се тада изрођава у нужност добра. Све што се збива у човеку одражава се и у друштвеним приликама. Социјализам, који се намеће као секуларна религија, представља насиље над људском слободом. Разрешење тајне слободе треба тражити у Христу Који је не само истина која даје слободу, него и истина о слободи и једина слободна истина за човека.

УДК:

14 Берђајев Н. А.

821.161.1.09-31 Достојевски Ф. М.

преузми пдф