српски

english


Славољуб И. Лукић

Допринос Православне вјеронауке васпитно-образовном процесу у Босни и Херцеговини

стране: 403-418

Апстракт

Од враћања Православне вјеронауке у школски систем Босне и Херцеговине 1991. године, па до данас, она тежи да се у потпуности интегрише у васпитно- образовни процес и допринесе његовом развоју. Према општим и посебним циљевима Православне вјеронауке ученици не упознају и усвајају само вјерске садржаје, већ се истовремено подстиче морални и културолошко- социјални развој младе личности, гдје се развијају особине друштвено прихватљивих норми понашања, које их усмјеравају и оспособљавају за сљедећи степен сазријевања и узрастања. Такође, општи и посебни циљеви наставе Православне вјеронауке допуњују циљеве и задатке основног васпитања и образовања на подручју Босне и Херцеговине и значајно доприносе њиховом остварењу. Кроз садржаје Православне вјеронауке остварује се корелација са наставним садржајима других предмета, гдје долази до посебно „оплемењене корелације наставних садржаја“ из језика, историје, географије, биологије, музичке културе, ликовне културе итд. На овај начин подстиче се да ученик кроз знање стиче увјеравање и убјеђење, које ће довести до спречавања и уништења негативног и деструктивног, гдје се гради добро и корисно, што је основ за напредак једног друштва.

УДК:

37.014.523:271.2(497.6)

37.091.3::271.2(497.6)

преузми пдф