српски

english


Александар М. Обрадовић

Египатско свештенство

стране: 353-382

Апстракт

Рад разматра у основним цртама службу свештеника у Египту. Први и главни део рада је посвећен општим напоменама које се тичу службе свештеника и њиховом начину живота, називима чинова, јерархији египатског свештенства, женама- свештеницама, затим свештенству фараона, оваплоћеног божанства и врховног духовног поглавара. Рад закључује кратак преглед храма као богослужбеног места и египатског богослужења.