српски

english


Славиша Костић

Nikolaos Loudovikos, Analogical Identities: The Creation of the Christian Self: Beyond Spirituality and Mysticism in the Patristic Era

стране: 573-581

Извод

Лудовикосова нова књига на енглеском језику Analogical Identities: The Creation of the Christian Self, представља трећи том теолошког пројекта који је започео са докторским радом Евхаристијска онтологија (српски превод Михаела Јагер 2011) и наредног тома Church in Making. An Apophatic Ecclesiology of Consubstantiality (SVS Press 2016). Треба нагласити да су сви томови овог пројекта претходно публиковани на грчком језику, да би временом добили проширено енглеско издање, који су имали за циљ промоцију Лудовикосовог богословља које карактерише интердисциплинарни приступ тиме што пролонгира теолошко-философско-психолошки дијалог који има за циљ да да одговор на савремена философска питања, друштвена кретања...