српски

english


Срећко Петровић

Прилог проучавању српско-руских црквених односа: повезаност српске јерархије са црквеном мисијом у Индији током 1930-их година, са посебним освртом на евентуалну улогу Епископа Николаја Велимировића

стране: 79-128

Апстракт

Мисионарска активност у Индији током 1930-их година повезала је јерархе РЗЦ и СПЦ са индијским дохалкидонским православцима. Детаљи о организацији ове мисије слабије су познати, а литература показује да постоје питања на која није могуће дати одговоре, као и да су извори за истраживање оскудни. Блискост и везе Николаја Велимировића са личностима које су биле укључене у ове мисионарске напоре, као и његово интересовање за мисију уопште и Индију посебно указују да би на одређени начин и он могао бити повезан са овим догађајима. Сведочанства из Велимировићевих списа, успомене учесника и историјска грађа потврђују ову претпоставку.

УДК:

271.222(470)-76(540)"1930/1939"

271.222(497.11)-726.2-36:929 Николај Велимировић, свети

271.222(497.11)-76(540)"1930/1939"

271.6-9

преузми пдф