српски

english


Мирослав М. Поповић

Свети Бернар из Тирона и његова реформисана бенедиктинска заједница — кратак осврт —

стране: 69-78

Апстракт

Рад који је пред нама представља покушај да се прикаже делатност Светог Бернара из Тирона, бенедиктинског реформатора из 11. и са почетка 12. века, те оснивача опатије у Тирону, која се истицала враћањем строжијем бенедиктинском начину живота и имала мрежу својих манастира. Својим животом и каријером опата и пустињака давао је пример и окупљао људе око себе, те на тај начин утицао на трансформацију верског живота тога времена, пре свега у Француској и Енглеској.

УДК:

27-789.2-36:929 Бернар из Тирона

27-789.2-428"10/11"

преузми пдф