српски

english


Небојша Стевановић

„Нека Бог види и суди“ 1 — Питање упућених анатема из 1054. године —

стране: 55-68

Апстракт

Почетак другог миленијума у црквеној историји је обележен бројним догађајима који су оставили енормне последице по јединство Цркве. Многа превирања на историјској сцени ће допринети отуђењу између римске и цариградске Цркве, што ће резултирати међусобним анатемама. Циљ овог истраживања јесте покушај решења на питање коме су упућене анатеме из 1054. године, на основу сачуваних извора и уз помоћ ранијих истраживања појединих историчара- теолога. Притом, коначан одговор на постављену проблематику потребно је тражити у њеном коначном превазилажењу 1965. године, када се решење овог питања постављало као condition sine qua non даљег дијалога између Рима и Цариграда.

УДК:

27-72-674"1054"

271.2-67:272

преузми пдф