српски

english


Порфирије Перић

Павлова теологија „нове твари“

стране: 19-34

Апстракт

У раду се прегледно излаже Павлова теологија нове твари као и основни антрополошки појмови у његовим посланицама. У првом делу износе се основе Павлове теолошке антропологије и обрађују се главни аспекти појмова нова твар и Први и последњи Адам, док се у другом делу изаже дијалектика између Првог, старог Адама и последњег, новог Адама — Христа. У раду се коначно представља важност кључних појмова нове твари и новог човека у Павловој антропологији са циљем да, кроз дешифровање тих антрополошких термина и њиховог значења, дођемо до самих основа хришћанске антропологије уопште.

УДК:

27-18 Павле, свети

27-248.4-277

преузми пдф