српски

english


Милан Кострешевић

Drew W. Billings, Acts of the Apostles and the Rhetoric of Roman Imperialism

стране: 300-303

Извод

Дела апостолска предмет су бројних анализа и интерпретација у модерној библијској науци и заузимају важно место као кључни оријентациони текст за наставак извештаја о древним апостолским активностима и развоју ране Цркве. Могло би се рећи да Дела уживају посебан статус по питању истраживања Новог Завета и ранохришћанске књижевности. Рад који овде анализирамо исправљена је и допуњена докторска дисертација одбрањена 2016. године на McGill University под руководством Елен Ејткен (Ellen Aitken). Циљ аутора је да покуша да реши питање разумевање Дела у контексту времена цара Трајана. Радећи то, он заговара тезу да су Дела „написана у складу са ширим репрезентативним трендовима и стандардима који се налазе у провинцијским представама и царским споменицима из прве две деценије другог века, одражавајући динамичну размену коју је произвео иновативни наратив који укршта локалне и царске форме“ (14).