српски

english


Предраг Драгутиновић

Maren R. Niehoff, Philon von Alexandria. Eine intellektuelle Biographie

стране: 289-292

Извод

Непуну годину дана после објављивања енглеског издања књиге Philo of Alexandria: An Intellectual Biography (London: Yale 2018), ауторке Maren Niehoff, етаблираног стручњака на пољу истраживања Филона Александријског, немачко говорно подручје обогаћено је преводом овог дела. Дело Филона из Александрије последњих деценија обрађивано је интензивно и из многих углова. Значајан за јудаизам другог храма, ренесансу грчке културе у периоду римског принципата („Друга софистика“), рано хришћанство, неоплатонизам и стоицизам римског периода, као и политичку историју римског царства (у контексту проучавања дела Јосифа Флавија), Филон Александријски је комплексан мислилац чије наслеђе не престаје да заокупља истраживаче из разних научних области. О томе сведочи велики број нових превода његови дела, уводна и монографска литература и непрегледан број научних чланака. Међутим, покушај писања (интелектуалне) биографије је до сада изостао. Разлози за то су једноставни: чињеница је да је Филон мало писао о себи, али и да су његови савременици и потоње генерације мало писали о њему. С друге стране, он је иза себе оставио један од најобимнијих опуса антике, опробао се у различитим књижевним жанровима и темама. М. Нихоф се одлучно прихватила да попуни ову празнину у секундарној литератури везаној за Филона из Александрије и у једној релативно обимној монографији понудила сопствено виђење Филоновог интелектуалног развоја који перманентно комбинује и контекстуализује са оним што је историјски поуздано познато из његовог живота.