српски

english


Вукоман Миленковић

Схватање природне теологије у делу Е. Л. Маскала

стране: 221-240

Апстракт

У раду се обрађује допринос природној теологији који је учинио англикански томиста Ерик Лионел Маскал. Након прелиминарног утврђивања основних појмова, рад се усредсређује на неке од најрелевантнијих појмова и дискусија за разумевање Маскаловог космолошког аргумента. Специфичност овог (по ауторовом мишљењу неуспелог) аргумента се састоји у томе што се, доказује аутор, Маскал ослања на две хетерогене филозофске методологије.

УДК:

141.4 Маскал. Е. Л.

273-4-21 Маскал. Е. Л.

преузми пдф