српски

english


Синиша Симић

Морално оправдање абортуса

стране: 193-220

Апстракт

У овом раду бавићу се питањем моралне оправданости прекида трудноће. Проблем абортуса је једна од важнијих тема биоетике и етике уопште. Кроз ову анализу покушаћу да дођем до одговора на питање: у ком тренутку би абортус можда био морално оправдан поступак, а у ком периоду би представљао морално проблематичну интервенцију? Односно, можемо ли данас уопште одговорити на ово питање? Као најувјерљивији период за разграничење између моралне оправданости и неоправданости абортуса детаљније ћу размотрити период када фетусу можемо приписати лични идентитет. То је период ћелијске диференцијације. На први поглед нам се чини да би требало од тог момента фетусу приписати права која има особа. Међутим, недостатак довољног знања о ћелијама додатно отежавају бављење овим питањем и онемогућују одговор на постављено питање.