српски

english


Александар Р. Јевтић

Психолошке и теолошке претпоставке феномена верског фундаментализма

стране: 175-192

Апстракт

Феномен верског фундаментализма је сложена друштвена појава која захтева интердисциплинарни приступ. Психолошке и теолошке претпоставке теме се морају узети у обзир да би се дошло до исправног разумевања. Иако различитим путевима, психологија и теологија често долазе до истих закључака. Сложеност људске природе условљава опрезан приступ. Иза наизглед општепознатих проблема агресивности, истинитости, доброте, проналазе се увиди који на феномен верског фундаментализма бацају ново светло. Тако се долази до бољег разумевања, али и могућих предлога који би са становишта психологије и теологије могли дати допринос у превенцији настанка овог феномена који је често поједностављено приказан у јавности.

УДК:

2-184.25

316.647.7:2

преузми пдф