српски

english


Душан Митровић

Улрих Луц, Матејева прича о Исусу

стране: 810-815

Извод

Књига Матејева прича о Исусу проф. Луца, објављена први пут на немачком 1993, доживела је свој превод на српски 2018. у издању манастира Градац и Библијског Института ПБФ-а. Написана сажето и језгровито у девет поглавља, ова књига може послужити као својеврсни увод у Луцов тротомни коментар на Матејево еванђеље. Наспрам тематске обраде Матејеве теологије, аутор бира непосреднији приступ – литерарни критицизам. Еванђеље по Матеју је прича о Исусу која се може схватити само када је неко реконструише и покуша разумети шта је прича желела да поручи читаоцима којима је намењена (стр. 29).