српски

english


Петар Богдановић

Физичка активност и предање Цркве: Прилог иницијативи да се у богословије уведе редован предмет физичког васпитања

стране: 763-778

Апстракт

Потреба за физичким васпитањем у средњим школама јесте једна цивилизацијска и друштвена норма. Нормативни карактер почива на научно потврђеним бенефитима за биопсихосоцијални развој, здравље, друштвени живот, али и на чињеници да је потреба за физичком активношћу нешто апсолутно својствено људској природи. Бављење физичком активношћу поготову у сврху телесног здравља одувек је било део подвижничког предања Цркве, мада су се повремено појављивала учења страна изворном предању која су подвиг разумевала као борбу против тела и телесности. Истичући евхаристијски однос према телу као дару Божијем, покушаћу у овом раду да укажем како постоји реална и императивна потреба да се ученицима богословија обезбеди увођење редовне наставе физичког васпитања, поготово с обзиром на савремени начин живљења у ком преовладава провођење времена испред рачунара и у седећем положају.

УДК:

27-172.4:572.5

378.147::796(497.11)

преузми пдф