српски

english


Ненад Д. Плавшић

Проблем атеизма у хришћанској философији Николаја Берђајева

стране: 737-762

Апстракт

У овом раду излажу се размишљања о феномену атеизма познатог руског религијског философа Николаја Берђајева. Најпре се наводе и вреднују научни, морални и социјални аргументи који се, по мишљењу Берђајева, најчешће наводе у корист атеизма. Затим се разматрају различите пројаве атеизма током његове историје у Европи. На крају се проблематика атеизма, онако како је постављена код Берђајева, посматра кроз историју идеја на руском духовном простору новијег доба.

УДК:

141.45 Берђајев Н. А.

299.2 Берђајев Н. А.

преузми пдф