српски

english


Немања Андријашевић

Емигрантска периодика Срба у Јужноафричкој Републици од 1969. до 1977. године

стране: 443-466

Апстракт

Срби који су после завршетка Другог светског рата пребегли у Јужну Африку започели су убрзо своје заграничне активности. Након почетног замаха и истрајавања, уследило је затишје. Стеван Нићифоровић дао је нови импулс покретањем часописа Српска слога 1969. године. Иван Михаиловић уређивао је Српски фронт, орган Српског четничког одбора за Јужну Африку. Циљ овог рада је приказ емигрантске периодике – листова и часописа који су били штампани у Јужноафричкој Републици од 1969. до 1977. године. У раду је пружен преглед тема које су биле у жижи интересовања тамошњих емиграната.

ДОИ:

нема

УДК:

050+070=163.41(680)"1969/1977"

323.2:314.151-054.74(=163.41)(680)"1969/1977"

преузми пдф