српски

english


Лазар Љубић

Преподобни Григорије Војловички Синаит

стране: 417-442

Апстракт

Овај текст је агиолошке природе и огледа се у потреби за расветљавањем Григоријеве светачке личности и отклањањем постојећих сумњи, а све у контексту његовог црквеног прослављања као светог. Полазећи од оскудних и недоречених историјских извора и чињеница, које тим пре не могу бити валидне, приступићемо археолошком и антрополошком светлу сагледавања ове теме што ће се показати веома битним. Доносимо и делове прикупљених текстова који су релевантни за ову тему. Значај рада је у томе што даје одговор на више пута постављано питање: ко је Свети Григорије Синаит чије су мошти у Војловици, тј. да ли је идентичан са Григоријем Синаитом чије су мошти у Горњаку? Ово је мултидисциплинарни рад и помаже да буде обновљено богослужбено прослављање Божјег угодника Григорија које подразумева агиографски, иконографски и химнографски елемент.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-36:929 Григорије Војловички Синаит

271.222(497.11)-523.4-526.7

преузми пдф