српски

english


Милан Марковић

Ходатајствена молитва у Римској Литургији: њено формирање и смисао

стране: 383-400

Апстракт

Трагајући за смислом Литургије у њеном историјском контексту настајања, уочавамо да је једнообразност богослужбеног поретка широм хришћанског света давно заборављена, негде у почецима његовог формирања. Због тога, акценат ћемо ставити на проучавању промена насталих кроз историју. Проучавајући историјски развој и присуство заступништва у Римској Литургији покушаћемо да дамо одговор на порекло, значење и смисао Ходатајствене молитве у њој.

ДОИ:

нема

УДК:

27-528.1-277

преузми пдф