српски

english


Митрофан Божко

Тема обожења у богословској и књижевној баштини Митрополита кијевског Петра Могиле

стране: 359-382

Апстракт

Личност Митрополита Петра Могиле истраживачи посматрају у светлости западњачког утицаја на православну теологију. Аутор чланка, узимајући сотириологију за важну област црквеног вероучења, испитује богословску и књижевну баштину Св. Петра Могиле по питању учења о обожењу, које може бити својеврсни показатељ верности патристичком предању.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-185.5 Могила П.

преузми пдф