српски

english


Љиљана Јовановић

Ј. Р. Анић и И. С. Глобан, Марија Магдалена: од Исусове ученице до филмске блуднице: теолошко-културална анализа

стране: 485-488

Извод

„Ниједан библијски лик – укључујући Јуду, можда чак и Исуса – није у људској машти, легендама, књижевности, ликовној, казалишној и филмској уметности добио такав живописан и бизаран живот као Марија из Магдале“, речи су, којима свој део излагања у студији: Марија Магдалена: од Исусове ученице до филмске блуднице: теолошко-културална анализа, започиње Јадранка Ребека Анић.

Студија „Марија Магдалена: од Исусове ученице до филмске блуднице: теолошко-културална анализа“, конципирана је у две целине. У првој, под називом: „Марија из Магдале, од Новог Завета до Легенди“ (45–285) ауторка, Јадранка Ребека Анић, научна саветница Института друштвених наука Иво Пилар и часна сестра фрањевачког реда, прати појаву и развој лика Марије из Магдале анализирајући новозаветне, апокрифне и светоотачке списе западне и источне традиције. У другој, незнатно краћој целини под називом: „Блудница, Обраћеница, Ученица: 120 година Марије Магдалене на филму“ (297–477); ауторка Ирена Север Глобан, доцент на Катедри за комуникологију Хрватског Католичког Универзитета, анализира перцепцију лика Марије из Магдале кроз сферу уметности. Обе ауторке, свака из свог домена, на један упечатљив, динамичан и исцрпан начин приказују однос према лику Марије из Магдале кроз историју, од новозавтних списа до уметности савременог доба.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф