српски

english


Драган Каран

Историјски пут развоја Пастирског богословља на Западу у немачком говорном подручју

стране: 157-172

Апстракт

У савременом православном богословљу, поред великог труда упознавања западне римокатоличке богословске мисли, остаје велики недостатак спознаја историјског развоја Пастирског богословља у западном свету. Многа кретања која се одвијају данас на пољу пастирског деловања у Православној Цркви последица су већ постојећих модела и решења која су дошла као утицај са Запада, а да при том немамо представу о историјском контексту њиховог настајања и току кроз историју. Академска дисциплина Пастирског богословља формирала се у Аустроугарској, на немачком говорном подручју које постаје кључни простор за развој основних историјских концепата Пастирског богословља. Имајући у виду токове богословске мисли на пољу Пастирског богословља, може се са сигурношћу рећи да немачко говорно подручје представља репрезентативни узорак општих токова у Пастирском богословљу који се развијају у римокатоличком свету.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-725-46(430+436)"16/19"

преузми пдф