српски

english


Александар Стаменковић

Улога владе Краљевине СХС у процесу доношења Устава Српске Православне Цркве

стране: 127-156

Апстракт

У Краљевини СХС су извесне државне активности узроковале појаву еклисиолошких недоследности: увођење принципа делегирања лаика ради управљања у Цркви, пренаглашена улога лаика у области црквене управе и довођење у питање дара свештене јерархије да управља Црквом. Те недоследности су се одразиле на процес генезе Устава Српске Православне Цркве. Министри су настојали да државним уредбама уведу својеврстан систем делегирања лаика у црквени поредак и да под окриљем демократског гласања остваре своје циљеве. Тиме се нарушавао канонски поредак црквених служби, јер демократски принципи, иако јесу достигнућа и идеали људске заједнице, нису применљиви на Цркву пошто она није обична људска заједница већ јесте икона Божијег Царства. У другом делу рада указано је на чињеницу да је доношење Устава СПЦ требало да представља још један својеврстан покушај кодификације канона. На крају је дат, у најкраћим тезама, и преглед уставâ осталих помесних Православних цркава.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222-74(497.11)1931"

322:271.222(497.11)(497.1)"1920/1931"

348:271.222(497.11)"1931"

преузми пдф