српски

english


Радивоје Симић

Девета скупштина Светског савета цркава – Порто Алегре 2006

стране: 99-110

Апстракт

Девета скупштина Светског савета цркава, одржана 2006. године у бразилском граду Порто Алегреу била је важна у многим аспектима. Након неколико година, обележених не баш занимљивим екуменским делатностима, генералне скупштине Светског савета цркава, постале су управо оно на шта је неколико деценија раније упозоравао Георгије Флоровски: Форуми. Велики допринос превазилажењу проблема дали су православни у кооперацији са осталим хришћанским заједницама, што је отворило нове перспективе у екуменском покрету на самом почетку XXI века. У раду ће бити приказан рад девете скупштине Светског савета цркава, са посебним освртом на ангажман православних у периоду непосредно пред и за време одржавања скупа.

ДОИ:

нема

УДК:

27-675

27-675:061.2(81)"2006"

преузми пдф