српски

english


Милош Мишковић

Прва мисија англосаксонских монаха (Вилфрид, Вилиброрд) као наслеђе Августинове мисије у Британији

стране: 57-74

Апстракт

Овај рад има за задатак да прикаже подухват Августинове мисије у Британији, али и прве мисије англосаксонских монаха у западној Европи. Истраживаће се зависност мисија од помоћи Рима и државних власти земље у којој су проповедали. На крају, какви су били утицаји Августинове мисије у Британији на мисију англосаксонских монаха у западној Европи.

ДОИ:

нема

УДК:

27-36:929 Вилиброрд, свети

27-76(363)"07"

27-76(366)"05/07"

преузми пдф