српски

english


Весна О. Марковић

„Избави ме од нечистоте дела мојих...“

стране: 27-56

Апстракт

Будући да је дело највећега песника Источне Цркве – Светога Романа Мелода недовољно истражено и да је превода његових химни мало, рад приказује, најпре, превод са класичног грчког досад у нас непреведеног „Кондака о блудници“, а потом, након кратких биографских података о песнику, разматра утицај сиријских жанрова на поетско стваралаштво Слаткопојчево. Такође, наводи се аналогија између уметничких омилија Светога Јована Златоустог и химни Светога Романа Мелода, уз истицање егзегетских компоненти њиховога стваралаштва. На концу, дају се опште карактеристике кондака Слаткопојчевих, уз неке поетске особености Кондака који је пред нама.

ДОИ:

нема

УДК:

27-291 Роман Мелод, свети

27-535.7 Роман Мелод, свети

821.14'04.09-141 Роман Мелод, свети

преузми пдф