српски

english


Владимир Живановић, Владан Јовановић, Наташа Вуловић

Библиографија проф. др Димитрија Е. Стефановића

стране: 229-260

Апстракт

Овај прилог доноси библиографију радова професора Димитрија Е. Стефановића, која се састоји од монографских и уџбеничких публикација, научних студија и научнопопуларних текстова, као и критика и полемика. Библиографија је анотирана и тематски класификована, те обухвата области његове научне делатности из области филологије, текстологије, ономастике, историографије, историје православне цркве на тлу Мађарске, као и културолошких српско- мађарских односа.

ДОИ:

нема

УДК:

012 Стефановић Д. Е.

378:929 Стефановић Д. Е.

преузми пдф