српски

english


Горан М. Јанићијевић

Мартириолошки карактер црквене уметности из перспективе осликавања Цркве Свете Великомученице Марине у Ливну

стране: 207-228

Апстракт

На основу касноантичке и ранохришћанске мартириологије и сликарства у катакомбама разматра се питање рецепције и реинтерпретације приказа мученика у црквеној уметности данас. Истраживачка перспектива заснована је на живопису Цркве Свете Великомученице Марине са криптом ливањских мученика.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222(497.11)-526.62(497.6)

75.046.3:271.2-34(497.6)

75.052.046(497.6)

преузми пдф