српски

english


Синиша Симић

Појам бесконачности и принцип довољног разлога у оквиру космолошког аргумента

стране: 189-206

Апстракт

У овом раду размотрићу однос између појма бесконачности, односно бесконачног узрочно- последичног низа и принципа довољног разлога у оквиру разматрања увјерљивости космолошког аргумента. У дијелу осврта на историјски контекст видјећемо доста интересантних аргумената. Након што у раду прикажем неке од круцијалних момената тих аргумената, покушаћу да одбраним принцип довољног разлога од класичних приговора, након чега ћу одговорити на питање да ли космолошки аргумент испуњава захтјеве принципа довољног разлога.

ДОИ:

нема

УДК:

113

2-21:141.4

преузми пдф