српски

english


Сабина Хаџибулић

О православљу у Шведској: Случај Српске Православне Цркве

стране: 431-448

Апстракт

Развој православља у Шведској везује се за прилив имиграната са Балкана, Блиског истока и Африке током четири последње деценије 20. века када су и основане прве православне парохије. Данас Српска Православна Црква представља другу највећу православну цркву у Шведској. Циљ овог рада је да прикаже процесе оснивања и развоја Српске Православне Цркве у Шведској, са посебним фокусом на њеној организацији и активностима. Рад се базира на анализи релевантне литературе и извора са интернета, те података добијених у интервјуима вођеним са представницима Српске Православне Цркве у Шведској.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222(497.11)–9(485)

271.2485)

преузми пдф