српски

english


Ивица Марковић

Контекст настанка ликовне естетике у руској религиозној философији с краја XIX и почетка XX века

стране: 371-396

Апстракт

Истражујући генезу и актуелност оригиналних црта руске школе мисли, засноване на патристичком богословљу и идеализму у философији, рад посебно акцентује њено промишљање о садржајности твари и ликовности форме. Како су ово и космолошке и естетичке теме, определило је руску, религијски усмерену, спекулативну мисао да их обједини као онтолошке, формирајући тако једну целовиту гносеологију: свејединства и софиологије на пољу космологије, као и иконологије и симболизма на пољу естетике.

ДОИ:

нема

УДК:

141.4(470)"18/19"

271.222(470)–1"18/19"

271.2–526.62–1:111.852

преузми пдф