српски

english


Жарко Б. Вељковић

Још једном о натпису попа Тѣходрага из Лиштанâ код Ливна

стране: 275-316

Апстракт

Током археолошких ископавања 2003. г. у Лиштанима код Ливна у Херцег- Босни у Федерацији БиХ пронађен је гроб мушкарца- мужа и његове жене с ћириличким натписом † Се лежитъ п(о)пъ Тѣходрагъ. А ıε имѣлъ θ съınoвъ, тере срѣдъ ıεдиnѣмъ годѣ стръ ıε, који се по облицима словâ у њему може датовати оквирно у XIV в. Хрватски научници, предвођени шефицом ископавањâ, на којим је овај натпис и нађен, уверени су да у овом гробном ћириличком натпису постоји низ наводних елемената азбуке преузетих из (претпостављено католичке и аутоматски хрватске) латинице и (претпостављено апсолутно само хрватске) глагољице те су обликовали закључак тако да је онај ко у томе гробу под тим натписом лежи, по наводним елементима азбуке из латинице судећи – католик и аутоматски Хрват, а по наводним елементима азбуке из глагољице – апсолутно и само Хрват, и, очекивано, католички поп- глагољаш. Притом, да је овај натпис исписан некаквом ‘хрватском ћирилицом’ којом су се, наводно, католички попови глагољаши- Хрвати у Ливну (и шире у БиХ), а и у Далмацији, служили у свакодневноме животу, док су се на миси и молитви служили глагољицом, на шта додају и то да Тѣходрагъ, као ‘католички поп-глагољаш’, није канонски смео имати жену и децу, али их је ипак имао. Напослетку и то да је овај натпис написан на, очекивано, хрватској редакцији старословенског/„ хрватскословенском” (књижевном) језику. На овај галиматијас, очито само у функцији етноинжењеринга и језичкога инжењеринга, одговорено је научним противаргументима те дат закључак да је дотични поп Тиходраг био Србин, православац и православни свештеник (скоро сигурно под Милешевском архиепископијом), који је говорио икавски старосрпски, а његов гробни натпис јесте један од старијих српских ћириличких натписа на старосрпском (говорном) језику.

ДОИ:

нема

УДК:

930.2:003.349.071(497.6)"13"

преузми пдф