српски

english


Мирко Василић

Свете тајне у расколничким заједницама и начин примања расколника у Цркву

стране: 259-274

Апстракт

У раду се говори о валидности светих тајни у расколничким заједницама. Разматра се могућност и начин пријема расколника кроз призму предања и канонске традиције Православне Цркве. У раду се износе савремене праксе помесних Православних цркава са освртом на ставове академског богословља по питању пријема расколника и валидности светих тајни у расколничким заједницама, са посебним освртом на начин пријема римокатолика. Ова студија кроз историјско- канонску анализу сагледава начин пријема расколника од најранијих времена Цркве до данас. Сврха рада није да се донесу коначни закључци о валидности светих тајни код расколника, већ указивање на различите праксе пријема расколника у заједницу, све у складу са икономијом Цркве, као и да нас наведе да размишљамо да ли су границе Цркве канонске или благодатне.

ДОИ:

нема

УДК:

27-872/-879-9

271.2-55

271.2-872/-879-9

преузми пдф