српски

english


Милан Кострешевић

Филонов приказ Каина у тумачењу Књиге постања

стране: 219-232

Апстракт

Корпус Филонових дела која се односе на тумачење Књиге постања садржи између осталог приметно интересовање за Каинов лик и дело. Тумачећи одломке из Пост у својим делима Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat, De Cherubim, De Sacrificiis Abelis et Caini и De Posteritate Caini Филон из више углова описује Каина, који због недостатка божанске светлости остаје одвојен од изворног принципа добра. Овај рад представља скупљен преглед Филонових описа и поређења Каина са историјским личностима, философским правцима, психолошким стањима. Посебна пажња у раду поклања се дијалектици између нарцисоидног Каина (φίλαυτος) и његовог себељубља, и Авеља, кога Филон описује речју φιλόθεος.

ДОИ:

нема

УДК:

26-1 Филон Александријски

27-1"0"

27-242.5-277

преузми пдф