српски

english


Немања Андријашевић

Емигрантска периодика Срба у Јужној Африци од 1945. до 1968. године

стране: 125-140

Апстракт

После Другог светског рата у Јужну Африку се доселио један број политичких емиграната српске националности. Они су основали „Удружење бораца Краљевске југословенске војске ‘Дража Михаиловић’“ и започели издавање часописа Билтен, касније преименованог у Развигор. Активности су им најчешће биле инспирисане антикомунизмом. У раду је реконструисан настанак емигрантске периодике у Јужној Африци од 1945. до 1968. године. Приказане су актуелне теме, које су заокупљале пажњу тамошњих емиграната.

ДОИ:

нема

УДК:

050+070=163.41(680)"1945/1968"

323.2:314.151–054.74(=163.41)(680)"1945/1968"

преузми пдф