српски

english


Никола З. Поповић

Свештенички и монашки постриг у изворима Источне Цркве у првом миленијуму

стране: 105-124

Апстракт

У циљу да се само изнесе нека општа претпоставка о постојању разлике у изгледу пострига између монаштва и свештенства, треба се увек ослонити на цело Предање Цркве, а не само на његове поједине сегменте. Извори у Црквеном Предању који помињу постриг почињу у уводу, где имамо приказ косе у старосавезно- рабинском и грчко- римском свету. Светописамски извори темељ су на који се касније надограђују тековине грчко- римског друштва. Тако онда имамо изворе у Црквеном Предању у виду писаних извора, иконографских приказа и илуминираних рукописа. Извори у Црквеном Предању овог периода оскудни су за некакав сигуран закључак, али су довољни да се изнесе претпоставка за неку даљу анализу и истраживање.

ДОИ:

нема

УДК:

27–725–558.5"03/09"

27–788–428.5"03/09"

преузми пдф