српски

english


Срећко Петровић

Христос као Сушти – ὁ ὤν: библијске основе једног иконографског решења

стране: 27-76

Апстракт

На православним иконама Христос је представљен са ореолом на ком стоји натпис на грчком – Ὁ ὬΝ – Сушти. Које су богословске основе оваквог иконографског изображавања? Како је и зашто дошло до тога да се речи којима се старозаветном Израиљу Бог открио као Сушти – Εγώ εἰμι ὁ ὤν (Изл. 3, 14 LXX) нађу на Христовом ореолу? На који су начин повезани ово иконографско решење, старозаветне епифаније, и Христос?

У редовима који следе покушаћемо да укажемо на претпоставке које су послужиле као темељ оваквог схватања, тачније на интерпретацију која би водила оваквом иконографском решењу, односно оправдала ову праксу својствену православној иконографији. Према нашем мишљењу, ова иконографска пракса заснована је на патристичкој егзегези – интерпретацији Христове личности посматране очима вере, виђењу условљеном христологијом новозаветних текстова, пре свега оних из јовановског циклуса.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2–526.62–1

27–14

преузми пдф