српски

english


Дејан Вујић

Гора храма – угаони „камен спотицања“ у блискоисточном сукобу

стране: 447-464

Апстракт

У раду се разматра, у светлу актуелних догађаја, место и значај Сиона у блискоисточном сукобу, кроз анализу богословских претпоставки у контексту политичких збивања на подручју Палестине и Израела. Полази се од историографске методе, којом се одређује политичка платформа проблема, и компаративне методе, којом се одређују параметри имплементације сакралних чинилаца у геостратешку природу сукоба, да би се, у последњем делу рада, интерпретирала званична теологија јудаизма и дале смернице у правцу превазилажења „угаоног“ проблема. Закључна разматрања сумирају раније изнето у настојању да се објективизује проблем са становишта богословске и политичке науке.

ДОИ:

нема

УДК:

26–522(569.4–076):

327.5(569.4–076)

преузми пдф