српски

english


Јован Тимотијевић

Однос Цркве и државе у Србији у 20. веку

стране: 427-446

Апстракт

Проучавање односа Цркве и државе у Србији у 20. веку подразумева сагледавање уставних и законских решења које је доносила држава, а која су уређивала однос према свим верским заједницама које су се налазиле на њеној територији. Српска Православна Црква увек је имала посебну пажњу од стране државе зато што је била највећа верска заједница, ма која то држава била – Краљевина Србија, Краљевина СХС, Краљевина Југославија, ФНРЈ, СФРЈ или СРЈ. Имајући највећи број верника од свих верских заједница, истовремено је имала утицај на већински део становништва државе; зато је интерес државе увек био или да је држи уз себе као доброг сарадника, или да је у потпуности ослаби.

ДОИ:

нема

УДК:

322(497.11)"19"

322:271.222(497.11)"19"

преузми пдф