српски

english


Жарко Б. Вељковић

Примери променљивости личног имена Срба православаца у црквеним матичним књигама Темишвара XVIII и XIX века

стране: 317-334

Апстракт

Истражујући претке по мајчиној линији у црквеним матичним књигама XVIII и XIX века двеју најстаријих српских цркава у Темишвару наишао сам на занимљиву језичку појаву. Наиме, у црквеним матичним књигама онога времена известан број лицâ уписан је не само по имену одмиља или скраћеноме имену уместо имена, него и по сасвим другом, тзв. секундарном имену, а нека лица имала су и по два лична имена и више. Циљ ми је да предочим примере на које сам наишао, да изведем извесне правилности и да дам закључак који би био очит, не залазећи у дубља објашњења без будућег ширег опсега истраживања.

ДОИ:

нема

УДК:

811.163.1'373.231

преузми пдф