српски

english


Владимир Коларић

Филм и телесна лепота

стране: 173-184

Апстракт

У тексту се истражују темељна питања филма пре свега као естетског и комуникацијског феномeна и медија, са нагласком на проблему представљања на филму, односно шта то тачно и кога филм представља, или шта се то тачно, или ко, представља на филму. Питање могућности филма да представља и сведочи телесну лепоту види се као кључно питање односа филма и предметно- историјског света, као и односа филма и људске личности, овде пре свега из угла представљања и рецепције, дакле естетике.

ДОИ:

нема

УДК:

791.3

преузми пдф