српски

english


Ненад Д. Плавшић

Проблем зла и теодикеја у хришћанској философији Николаја Берђајева

стране: 149-172

Апстракт

У овом раду излаже се философија о злу и теодикеја познатог религијског философа Николаја Берђајева. Затим се са становишта православног богословља критички приступа Берђајевљевом одговору на ове проблеме. На крају рада се проблематика зла и теодикеје, онако како је постављена код Берђајева, разматра у светлости православног богословља.

ДОИ:

нема

УДК:

141.4 Берђајев Н. А.

27-145.3 Берђајев Н. А.

преузми пдф