српски

english


Бојан Ђокић

Српска Православна Црква о међуетничким односима у Социјалистичкој Аутономној Покрајини Косово у периоду 1981–1985. г.

стране: 115-148

Апстракт

Рад је настао на основу дневних и недељних новина, као и на основу писања званичног часописа Српске Православне Цркве – Православља. Циљ рада је да анализирањем писања и фреквентношћу објављивања текстова о ситуацији у Социјалистичкој Аутономној Покрајини Косово, дамо одговор на питање какав је био став црквене јавности о међуетничким односима у покрајини у периоду од великих нереда албанског становништва, па до краја 1985. године. Резултати су показали да су јавни став и активно деловање Српске Православне Цркве због угрожености Цркве и њених верника у САП Косово видљиви од 1982. године, да би до 1985. постајали смелији, директнији, отворенији и очигледнији.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222(497.11)-662:323.1(497.115)"1981/1985"

323.1(497.115)"1981/1985"

преузми пдф