српски

english


Немања Цвитковац

Верска политика Стефана Драгутина Немањића у светлу српске и хрватске историографије

стране: 101-114

Апстракт

У раду су анализирани ставови српске и хрватске критичке историографије о верској политици Стефана Драгутина Немањића. Та политика се најбоље огледа кроз његов однос према три најзначајнија сегмента која је чине: јереси, Православној Цркви и Римокатоличкој Цркви. Управо је Драгутинов однос према Римокатоличкој Цркви највише заокупљао пажњу научних кругова и изазивао највише полемика те је, у складу са тим, историографским гледиштима по том питању и у овом раду посвећено највише простора.

ДОИ:

нема

УДК:

321.17:929 Драгутин, српски краљ

322(497.11)"12/13"

322(497.11)"12/13":930(497.1)

преузми пдф